Welkom
op'n
Leggenbarg

De gezelligste oet de regio

Disse site is e e’maakt veur en deur leggenbargers ! Zo kan er zin en onzin op stoan, mar bijveurbeeld ok ni-js van de Poasvuurvereniging en of de Buurtvereniging.

Wat vi'n ie?

't leste Ni-js oet n'Leggenbarg >

"n bakkie met:

Hanneke Oolbekkink

Ook Hanneke Oolbekkink heeft een ‘n bezoekje van de Leggenbargse interview groep mogen ontvangen… Woar buj opgegroeid?In Holten. Doar bun

Lees verder »

Leste Ni-js

Hierbie het leste ni-js oet de buurtw. Alle Nije berichn kuij hier leaz,n.

Ni-je Activiteit'n

De leste dinge die op leggenboarg gebuurt, blief op de heughte

"n bakkie met

Altied wier gezellig 'n bakkie met? bij ie de volg'n?

Foto's Kiek'n

Hier stoat alle mooie foto's van de Leste joar'n

Poasboake 2020

Hier de leste berich'n over de boa'ke va 2020. Alle ni-js en foto's ku'j hier kwiet

De Poasboake 2020

Git helaas nit deur

Leste Ni-js

Hierbie het leste ni-js oet de buurtw. Alle Nije berichn kuij hier lea'sn

Ni-je Activiteit'n

De leste dinge die op leggenboarg gebuurt, blief op de heughte

"n bakkie met

Altied wier gezellig 'n bakkie met? bij ie de volg'n?

Foto's Kiek'n

Hier stoat alle mooie foto's van de lest jaor'n

Poasboake 2020

Hier de leste berich'n over de boa'ke va 2020.

Wat vi'n ie?